AVG- Algemene verordening gegevensbescherming

De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en is de nieuwe wet die ervoor zorgt dat bedrijven netjes omgaan met de persoonsgegevens van hun klanten.

Het was in de oude wet WBP bijvoorbeeld al verplicht om een datalek te melden. De AVG gaat hierin nog een stapje verder, en verplicht bedrijven om in hun voorwaarden op te nemen hoe zij de persoonsgeevens bewerken en bewaren. Ook moet je wanneer je gebruik maakt van mailings, aantonen dat mensen die op je mailinglijst staan zich hebben aangemeld. Een mailinglijst kopen is hiermee echt uit den boze, en gelukkig maar, want we worden massaal benaderd door bedrijven die door middel van mailings even snel willen scoren.

De AVG heeft voor veel bedrijven een enorme impact, en vergt im sommigeg gevallen zelfs een flinke investering. Maar waar begin je als bedrijf om jezelf AVG proof te maken? AVG adviesbureau biedt AVG consultancy om ondernemingen te helpen met deze nieuwe wet om te gaan. Handig he?!